Dokument z prvního ročníku festival (2017). Video a postprodukce: Michal Rolenc

Fotografie: Pavel Bathory Bartoněk