Jak se dostaneš do areálu zkušeben?

Nejideálnějším způsobem je využít železniční podchod zaznačený v mapě a dál po kraji silnice až do areálu zkušeben. Daný úsek silnice je označený oficiálně jako úsek zvýšeného výskytu chodců.


Druhým způsobem je využít chodník zaznačený v mapě vedoucí od železničního přejezdu a potom po kraji silnice až k areálu zkušeben.


Nechoď prosím přímo přes koleje z nádraží.
Byli bychom neradi, kdyby se ti něco stalo a ještě k tomu to vadí oficírům. Díky!

FakinFakit! je otevřená platforma pro všechny, kteří by se chtěli zapojit,
ať už hudebně, vizuálně nebo organizačně. Stačí nás kontaktovat.


info@fakinfakit.cz

Tomáš Sytař, fakinBoss!

live program, hlavní organizace

Alena Truschingerová

propagace, sociální sítě, přednášky

Zbyněk Ryba

vizuály, organizace

Karel Strýček

rapový program

Bary, občerstvení

Alena Truschingerová, Jarek Jandora

Support

David Mucha, Filip Filípek, Michal Rolenc a další